Translating Europe Workshop June 2022

Instytut Lingwistyki Stosowanej UW (ILS UW), Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie / Biuro Terenowe Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT) oraz Women in Localization Poland Chapter zapraszają na kolejne wydarzenie z cyklu Translating Europe Workshop, które odbędzie się dn. 7 czerwca 2022 r. przy ul. Dobrej 55 (siedziba ILS UW).

W ramach tego bezpłatnego wydarzenia, które będzie dotyczyło  lokalizacji i tłumaczeń technicznych odbędą się wykłady plenarne oraz warsztaty praktyczne.

Wykłady plenarne będą miały formę hybrydową – odbędą się stacjonarnie w auli 1.007 i będzie można je śledzić on-line za pośrednictwem YT. 

Translating Europe Workshop – Welcome and Opening lecture (8:50 – 9:30 CET) 

https://youtu.be/v_qqiRBc2Hw

Translating Europe Workshop – Lectures (13:00 – 15:00 CET) 

https://youtu.be/mDY5q3Hyw5E

Warsztaty dla studentów ILS UW będą miały formę stacjonarną.

Na część stacjonarną (wykłady i warsztaty) obowiązują zapisy.

ZAPISY

 • na warsztaty (stacjonarne dla studentów ILS UW) – zapisy zostaną uruchomione 30 maja i odbędą się poprzez platformę Moodle https://moodle.ils.uw.edu.pl/

PROGRAM wydarzenia z cyklu Translating Europe Workshop pt. Localisation and Technical Writing

Organising Committee / Komitet organizacyjny:

Krzysztof Nalepa, dr Hanna Salich, dr Karolina Dębska, Anna Janus, Jacek Stanaszek

Scientific Committee / Komitet naukowy:

prof. Dorota Urbanek, prof. Małgorzata Tryuk, dr hab. Łucja Biel, dr hab. Anna Jopek-Bosiacka

 ABSTRACTS (KEYNOTE LECTURES) / ABSTRAKTY (WYKŁADY PLENARNE)

 • Agnieszka Bartczak (DGT)

Dealing with technical terminology in the DGT

Directorate-General for Translation of the European Commission (DGT) translates more than 2 million pages a year. Documents drafted by the Commission services are rich in terminology from a vast array of domains, from legal to financial or medical to strictly technical terms. In order to ensure high quality and consistency of terminology across all language versions, terms for DGT translation projects are prepared and recorded in a systematic and coordinated way. The workflow is based on a pro-active and collaborative approach, involving the internal and external expertise and the use of various IT tools. A cornerstone of DGT’s terminology work is the interinstitutional database – IATE.

 • Prof. Miguel Á. Bernal-Merino (University of Roehampton)

Game localisation: Integrating co-creation in translation workflows

Part of the challenge in the translation of interactive entertainment arises from the commercial imperative to maintain the ‘illusion’ that a product remains the same. Yet, given that game localisation processes require multitalented teams focused on each of their target locales, each localised version is necessarily different because the players are different. A compelling creation is akin a well-formulated theory, a persuasive vision of an imagined world, a captivating organisation of known and unknown characteristics. Co-creation and shared-authorship within the framework of ‘glocalisation’ can reduce the mistakes of previous decades. In the new framework, the initial creators become the leaders of the project but they fully depend on the talent of localisers to flesh out for their community an equally absorbing world from their culturo-linguistic viewpoint.

 • Prof. Dragoș Ciobanu (University of Vienna)

Is your computer talking to you during translation, revision, or post-editing? Keep calm, talk back, and carry on!

As translation volumes increase, machine translation implementations improve in a variety of language pairs and domains, and ‘automation’ vies for the position of top industry buzzword, translators are increasingly expected to handle more content in less time without jeopardising quality. However, the vast majority of specialised tools they currently use have not evolved at the same pace. This presentation will discuss some of the advantages and pitfalls of integrating speech technologies into translators’ workspaces. Despite not being present by default in mainstream translation, revision, and post-editing tools, there are still ways in which translators can test dictation and speech synthesis for themselves, as we will experience together. At the end of the day, this spoonful of speech technologies sugar will hopefully make the neural machine translation (among others) medicine go down more easily.

ABSTRACTS (WORKSHOPS) / ABSTRAKTY (WARSZTATY)

 • Marta Bartnicka (Dolby Laboratories)

Testowanie lokalizacji nieoczywiste kompetencje

●    Jakie jest miejsce lokalizacji w procesie tworzenia oprogramowania

●    Dlaczego testy lokalizacji są potrzebne, nie da się ich w pełni zautomatyzować i wymagają udziału osób z różnych rynków docelowych

●    Strategie testowania lokalizacji i zapewniania jakości lokalizacji

●    Ćwiczenia praktyczne – testowanie lokalizacji na przykładach: zrzuty ekranu, produkty online

●    Jak radzić sobie z najczęstszymi problemami

 • Emilia Boleszczuk (Lionbridge)

Tłumaczenie dla mediów społecznościowych w dobie posteditingu

Podczas warsztatów omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące tłumaczenia stron internetowych i aplikacji mobilnych na język polski, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych. W części teoretycznej przyjrzymy się specyfice tego rodzaju tłumaczeń i omówimy najczęściej występujące problemy. W części praktycznej uczestnicy zostaną poproszeni o przetłumaczenie i/lub postedycję przykładowych fragmentów tekstów. Spróbujemy wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązania i omówimy dostępne możliwości oraz zastanowimy się nad tym, jaki wpływ mają nasze decyzje tłumaczeniowe na wizerunek klienta i doświadczenie użytkowników końcowych.

Translating for social media in the time of postediting

The aim of the workshop is to discuss the process of translating websites and mobile apps into Polish, with special focus on social media. In the theoretical part, we will look at the specifics of this type of translations and we will identify the most common problems. During the practical part, the participants will be asked to translate and/or postedit examples of content. Together, we will try to find the best solutions and we will evaluate the available options, as well as discuss the impact that our translation decisions have on the customer’s image and the end users’ experience.

 • Magdalena Hirna-Budka (Samsung R&D Institute Poland)

Computational Linguist’s Basic Toolkit: Regular Expressions in Text Processing and Validation

A trained linguist with a degree for decades had quite a limited choice of career path. The usual one led into translation/localization or academia. For a decade or two we have been observing a growing demand for computational linguists in the field of information technology. Nowadays if you want to work with gaming or artificial intelligence, you need both localization skills and language processing skills.

A starting point to learn how to “talk” to a machine – deliver information in a target language in simple text form to a computer in a format it will understand and be able to process, is getting an idea on a few basic terms around text processing. Human-readable text may not always be machine-readable. It is essential to know about text encoding, character types, “invisible” characters, text validation or ways to find patterns and replace them. The good news is that these first-step computational linguist’s skills can and should also be applied in your translation/localization work. Not surprisingly very often project managers and reviewers in localization require the output text to be machine-ready, i.e. to be clear of issues that have nothing to do with poor localization or style, but everything with what makes the text ready to be processed without any extra steps.

During this workshop we are going to learn the essentials of text processing to be able to understand what kind of input can be used to e.g. teach a computer how to understand text or speech or how to generate natural language enabling it to convey written or spoken messages or responses. Part of preparing this kind of input is having at hand a really good friend: regular expressions.

I will explain why they are so useful and how they can be applied to validate or change text.

 • Andrzej Niewiarowski (TomTom, Techwriter.pl)

Technical writing. Czy to ścieżka dla Ciebie?

Podczas warsztatu zaprezentowane będzie subiektywne spojrzenie praktyka technical writingu na branżę komunikacji technicznej, zwłaszcza z punktu widzenia dokumentacji do oprogramowania. Przedstawione zostaną podstawowe informacje o roli, narzędziach, rodzajach materiałów i procesie tworzenia. Role tłumacza i technical writera zostaną porównane dla omówienia podobieństw i różnic Uczestnicy poznają wskazówki co do tego, jak postawić pierwsze kroki w branży. Warsztat zakończy się ćwiczeniami praktycznymi, które pozwolą przetestować przekazaną wiedzę i wczuć się w pozycję technical writera.

 • Piotr Sroka (Hitachi Energy)

Jak trudno jest pisać prosto? Technical writer w świecie nowoczesnych technologii IT

Powiedzieć, że technical writer to osoba zajmująca się tworzeniem dokumentacji technicznej to tak, jakby powiedzieć wszystko i nic jednocześnie. Technical writer balansuje pomiędzy światem skomplikowanej technologii a światem jej użytkownika. W zależności od specyfiki projektu i struktury danego zespołu technical writer może być mieszanką kilku ról. Znajomość języka angielskiego? Wiedza techniczna? Umiejętności komunikacyjne? A może coś jeszcze?

Zapraszam na warsztat, gdzie podzielę się doświadczeniami z pracy technical writera, postaram się odpowiedzieć na nurtujące Was pytania i wspólnie wykonany kilka krótkich ćwiczeń.

INVITED SPEAKERS AND TRAINERS / ZAPROSZENI PRELEGENCI I TUTORZY

KEYNOTE SPEAKERS / PRELEGENCI

 • Agnieszka Bartczak (DGT)

Agnieszka Bartczak ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i studia latynoamerykanistyczne w Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW. Od 2007 r. pracuje jako tłumaczka i terminolog w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej. Od 2016 r. jako główna terminolog Departamentu Języka Polskiego koordynuje opracowywanie polskiej terminologii na potrzeby tłumaczenia dokumentów Komisji oraz współpracę z innymi instytucjami UE i z organami polskimi w tej dziedzinie. Współautorka Vademecum tłumacza.

 • Prof. Miguel Á. Bernal-Merino (University of Roehampton)

Dr Miguel Á. Bernal-Merino is the convener for the Masters in Translation and Intercultural Communication at the University of Roehampton in London, UK. His higher education career encompasses Spain, the US and the UK where he now lives. Dr Bernal-Merino believes passionately in the fundamental contribution that translators bring to all products and services in general, and to the creative sectors in particular, from video games and movies, to television, literature and theatre. He has been working nonstop on video game localisation since 2006 to raise awareness within the Language Services industries as well as Academia, game development and global publishing. He knows that research into these topics improves education, localisation quality, player satisfaction, and return on investment for all involved. Dr Bernal-Merino was the founder of the Game Localization Round Table and Game Global within the language services industry, as well as GDC’s Localization Summit and the IGDA’s Game Localization SIG within the video game industry. He is a sought-after speaker, PhD supervisor and intercultural consultant, and has authored some of the key publications on game localisation. Dr Bernal-Merino supports research from all countries for he believes we must improve intercultural communication in our hyperconnected, globalised world.

 • Prof. Dragoș Ciobanu (University of Vienna)

Dragoș Ciobanu is Professor of Computational Terminology and Machine Translation in the University of Vienna Centre for Translation Studies. He leads the HAITrans research group (Human and Artificial Intelligence in Translation) and investigates ways to improve localization workflows by integrating translation and speech technologies, as well as methods to optimise collaborative translation and training practices. He collaborates with Language Service Providers from around the world and trains linguists from International Organisations to maximize the use of language and project management technologies.

TRAINERS / TUTORZY

 • Marta Bartnicka (Dolby Laboratories)

Marta Bartnicka przez ponad 20 lat (1996-2018) związana była z IBM Translation Center, pracując na pograniczu polityki korporacyjnej oraz lokalnych norm i zwyczajów. Przez ten czas zajmowała się kolejno tłumaczeniem, weryfikacją, terminologią, testowaniem lokalizacji, prowadzeniem projektów lokalizacyjnych, a także wdrażaniem tłumaczeń maszynowych oraz modelu Continuous Delivery.

Od 2019 pracuje w Dolby Laboratories, gdzie wykorzystuje swoje doświadczenie w dziedzinie lokalizacji i zgłębia tajniki tworzenia dokumentacji technicznej.

Od 2017 prowadzi – we współpracy z firmą Localize.pl oraz na indywidualne zlecenia biur tłumaczeń i innych podmiotów – autorskie szkolenia z lokalizacji oprogramowania/dokumentacji i z zastosowania tłumaczeń maszynowych w praktyce.

Nowości ze świata MT wrzuca na stronę https://machinetranslation.pl/, a porady dotyczące lokalizacji oprogramowania i dokumentacji – na https://localization.pl/. Na stronach można znaleźć aktualną ofertę szkoleń i innych usług.

Współautorka publikacji „Programiści i tłumacze. Wprowadzenie do lokalizacji oprogramowania” (z dr inż. Agenorem Hofmannem-Delborem, wyd. Helion).

Z wykształcenia mgr inż. informatyki (Systemy Informacji Naukowo-Technicznej, Politechnika Wrocławska). Hobby w kolejności alfabetycznej: biegówki, córki, ogrodnictwo, Tatry.

 • Emilia Boleszczuk (Lionbridge)

Emilia Boleszczuk ukończyła filologię angielską w Zakładzie Translatoryki na Uniwersytecie Gdańskim. Od ponad 10 lat pracuje jako tłumacz, redaktor i copywriter w firmie Lionbridge Poland. Na co dzień tłumaczy z języka angielskiego, włoskiego i francuskiego na język polski. Specjalizuje się w tekstach prawnych i marketingowych.

Informacje o spółce Lionbridge:

Lionbridge działa w branży lokalizacyjnej już 25 lat. Zajmujemy się tłumaczeniem treści, transkreacją, testowaniem i tworzeniem materiałów dla klientów z całego świata. Mówimy w ponad 350 językach, dzięki czemu pomagamy naszym klientom dotrzeć do każdego zakątka globu. Upraszczamy procesy, pomagamy zarządzać materiałami w wielu językach, przyspieszamy rozwój przedsiębiorstw i pomagamy naszym klientom zdobywać zaangażowanych odbiorców. Lionbridge to najwyższej klasy specjaliści i nowoczesna technologia wykorzystująca najnowsze rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.lionbridge.com/

 • Magdalena Hirna-Budka (Samsung)

Senior Linguistic Projects Coordinator

Samsung R&D Institute Poland, Warsaw

I am a (Computational) Linguist at heart, passionate about various applications of linguistics in Artificial Intelligence development. I know how to teach a machine to understand and synthesize speech, which is always a joined effort of people with engineering and linguistic skills. 

What started out for me as a university education in Dutch and Czech philology, turned into Microsoft Kinect games localization and testing and then a daring dive into the deep waters of Natural Language Processing, mainly in the environment of Voice Assistants.

At Samsung R&D Institute Poland since 2013. For the past few years working mainly on Text-to-Speech for Bixby Virtual Assistant for mobile devices, digital appliances and visual display appliances. Knowledge of end-to-end life cycle of a voice assistant allows me to overview projects and plan where the linguistic eye and expertise are put to best use. Not afraid of either long-term research projects or time-sensitive product commercializations.

 • Andrzej Niewiarowski (TomTom, Techwriter.pl)

Absolwent filologii angielskiej ze sporym dorobkiem tłumaczeniowym. Od  poand 10 lat jest technical writerem w branży nawigacji samochodowej i pojazdów autonomicznych. Zawodowo miał dużą styczność z instrukcjami, e-learningiem, specyfikacją, ciekawi się coachingiem. Po godzinach udziela się w redakcji Techwriter.pl gdzie pisze artykuły i promuje technical writing jako ścieżkę kariery.   Prywatnie interesuje się filmem, muzyką rockowo-metalową, lubi czytać książki i jeździć na nartach. 

 • Piotr Sroka (Hitachi Energy)

Od kilku lat związany jestem z firmą Hitachi Energy gdzie jako Technical Writer i Scrum Master poznaję świat nowoczesnych technologii IT.

Wraz z utalentowanym zespołem programistyczno-produktowym tworzymy oprogramowanie dla gigantów branży energetycznej. A jak to wszystko się zaczęło?

Język angielski towarzyszył mi niemal od początku, od pierwszych lat pracy, od pierwszych lat życia. Nim stał się dla mnie sposobem na życie, był pasją i zamiłowaniem.

Jeśli chodzi o życie zawodowe, to najpierw była praca z licealistami w szkole publicznej, trochę tłumaczeń i kursów w szkole językowej ANGLOB Nisko pod okiem doświadczonego tłumacza przysięgłego Włodzimierza Dukaczewskiego.

Zmiana mojej ścieżki zawodowej wydarzyła się za sprawą studiów podyplomowych z Informatyki na AGH w Krakowie.

Duże miasto, napływ zagranicznych firm i ciekawe projekty przyciągały i nadal przyciągają wielu anglistów. Wkrótce po studiach podyplomowych, w 2012 do Krakowa przeniosłem się i ja.

0 lat w branży dość dobrze pozwala poznać jasne i ciemne strony zawodu technical writera. Dziś o tym wszystkim postaram się opowiedzieć w jak najlepszy sposób.