Translating Europe Workshop May 2019

PRZEDSTAWICIELSTWO KE W WARSZAWIE / DYREKCJA GENERALNA DS. TŁUMACZEŃ PISEMNYCH – BIURO TERENOWE

oraz

INSTYTUT LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zapraszają Państwa na wydarzenie z cyklu

Translating Europe Workshop

17 maja 2019 r.

Temat:

A Skill Set for a Future-Proof Translator: the triad of technological competence, soft skills and project management skills // Zestaw umiejętności niezbędnych dla tłumacza gotowego na wyzwania przyszłego rynku tłumaczeń: znajomość technologii, zarządzanie projektami, umiejętności miękkie.

Daty i miejsca:

17 maja 2019 r. – konferencja, Biuro Przedstawicielstwa KE w Warszawie, ul. Jasna 14/16a, Warszawa, 10.00 – 14.30 (rejestracja od 9.30)

27 maja i 3 czerwca 2019 r. – warsztaty z wyceny projektów tłumaczeniowych, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, ul. Dobra 55, 15.30 – 17.45 (uwaga: na warsztaty będą osobne zapisy po 10 maja – informacja na stronie Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, www.ils.uw.edu.pl)

Na jakie pytania postaramy się odpowiedzieć podczas konferencji?

 • Jakie umiejętności miękkie i zarządcze są kluczowe w pracy tłumaczy w instytucjach UE, agencjach i zespołach in-house?
 • W jaki sposób są one weryfikowane w procesach rekrutacji?
 • Jaka jest rola umiejętności zarządczych w codziennej pracy tłumacza?
 • Jakie umiejętności zyskują, a jakie tracą na znaczeniu w obliczu rozwoju technologii?
 • Jakie konsekwencje dla uczelni kształcących tłumaczy ma zmieniający się obraz kompetencji i umiejętności tłumacza? Jak kształcić umiejętności, o których mowa?

Kto pomoże w sformułowaniu odpowiedzi, komentarzy i wniosków?

Eksperci z instytucji UE, agencji tłumaczeniowych oraz z korporacji:

 • Agnieszka Żukowska, Head of Polish Language Unit, DG Translation, KE
 • Miłosz Aponowicz, Translator / Polish Language Team, Europejski Trybunał Obrachunkowy
 • Andrzej Wolski, CEO, KONTEKST Translations
 • Maciej Krupiński, Product and Communications Director, Biuro Tłumaczeń GetIt
 • Areta Kempińska, współwłaścicielka, Biuro Tłumaczeń Bireta
 • Urszula Kuczyńska, Kierowniczka Zespołu Tłumaczy, PGE EJ1 Sp. z o.o.
 • Marcin Szwed, koordynator studiów tłumaczeniowych, Uniwersytet SWPS
 • eksperci, przedstawiciele biur tłumaczeń, wolni strzelcy, badacze i studenci kierunków tłumaczeniowych uczestniczący w wydarzeniu

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na wydarzeniu konferencyjnym (17 maja) prosimy o rejestrację za pomocą następującego linka:

https://ec.europa.eu/poland/content/registration-form-6_pl

Podgląd programu konferencji:

FIN_PROGRAM_TEW_17maja_FINAL